Spelregels

Welke documenten moet ik uploaden bij de inschrijving?
Let op! Altijd het Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto afschermen en van kopie bankafschriften alleen de tenaamstelling, het rekeningnummer én bijschrijving van het inkomen laten zien. Andere bij- en afschrijvingen mogen wij niet zien.
Welke documenten moet ik uploaden bij de inschrijving?

De volgende gegevens zijn nodig voor de online inschrijving:

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldig paspoort (nationaal -, buitenlands -, diplomatiek of dienstpaspoort) of geldige identiteitskaart (geen rijbewijs) afgegeven in Nederland of binnen de EU door het bevoegde gezag.
  Gebruik hiervoor de app KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je een kopie maken waarop het BSN en de pasfoto niet zichtbaar zijn.
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar je nu staat ingeschreven (maximaal 3 maand oud).
 • Verhuurdersverklaring of verklaring van de hypotheekhouder van de huidige appartement.
 • Echtscheidingsconvenant (wanneer je gescheiden bent, vanwege extra inkomsten of vaste uitgaven).
 • Kopie bankafschrift waarop huidige huurbetalingen/ hypotheek betalingen zichtbaar zijn (maximaal 12 maanden oud).
 • Eén bankafschrift van de bankrekening waarvan wij de huur automatisch gaan incasseren. Wanneer deze bankrekening dezelfde bankrekening is waarvan de huur/ hypotheek via een automatisch incasso wordt afgeschreven, dan volstaat één bankafschrift.
Wanneer je in loondienst bent:
 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand) waaruit blijkt dat je een vast contract hebt of een arbeidsovereenkomst hebt van nog minimaal 6 maanden, eventueel aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen.
 • Gecertificeerde UWV verklaring zonder Burgerservicenummer (BSN). Met dit document controleren wij je inkomen, werkgever, soort arbeidsovereenkomst e.d.
  • Deze download je door met je DigiD in te loggen op Mijn UWV. Zorg ervoor dat bij downloaden het vinkje met Burgerservicenummer (BSN) uitstaat.
  • Het document is alleen gecertificeerd indien wij de originele onbewerkte PDF ontvangen. Een wijziging in de naam van het document zorgt er al voor dat het geen gecertificeerd document meer is. Een gecertificeerd document herken je aan de blauwe balk boven het document. Een niet gecertificeerd UVW document accepteren wij niet. Meer uitleg over het juiste document vind je hier.
 • Laatste loonstrook.
 • Bankafschrift met vermelding van het laatst ontvangen salaris volgens de loonstrook. Andere bij- en afschrijvingen onzichtbaar maken.
Ontvang je een uitkering?
 • Meest recente jaaropgave (2021) van de uitkeringsinstantie.
 • Laatste betaalspecificatie van uw uitkering.
 • Bankafschrift met vermelding van het laatst ontvangen uitkering, met uw naam en uw rekeningnummer. Andere bij- en afschrijvingen onzichtbaar maken.
 • Toezeggingsbrief UWV of uitkeringsinstantie met vermelding maximale looptijd van uitkering.
  • Deze download je door met je DigiD in te loggen op Mijn UWV. Zorg ervoor dat bij downloaden het vinkje met Burgerservicenummer (BSN) uitstaat.
  • Het document is alleen gecertificeerd wanneer wij de originele onbewerkte PDF ontvangen. Een wijziging in de naam van het document zorgt er al voor dat het geen gecertificeerd document meer is. Een gecertificeerd document herken je aan de blauwe balk boven het document. Een niet gecertificeerd UVW document accepteren wij niet.
Uitkering- en/of pensioengerechtigde:
 • Jaaropgave 2021 van AOW en eventueel pensioen(en).
 • Inkomensverklaring van de Belastingdienst, (Je Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken!)
 • Bankafschrift met alleen de vermelding van de laatste storting van de AOW en indien van toepassing pensioen, met je naam en rekeningnummer.
 • Eigen vermogen: het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.
Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien:
 • Accountantsrapporten/jaarrekeningen van het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor.
 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie bankpas zakelijke rekening

Van zelfstandig ondernemers vragen wij een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden huur wanneer je een appartement gaat huren.

Inkomsten uit PGB:

Inkomsten uit PGB mogen meetellen als bruto-inkomen.

 • Een verklaring (zonder BSN) van het SVB, Sociale Verzekeringsbank.
Als je eigenaar van een koopappartement bent:
 • Laatste jaaropgave van de hypotheekverstrekker.
 • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs, de leverdatum, de passeerdatum en de ontbindende voorwaarden staan (verkoop eigen appartement).